Skip to main content

Naše zásady

Že tanec je naším životem, pro nás není jen prázdnou frází. Vše, co v B-Original společně děláme
a tvoříme, by mělo splňovat zásady, se kterými jsme před lety naši taneční školu zakládali.

Říká se, že co zaseješ, to dříve či později sklidíš. Usmívej se a věř, že se Ti úsměv vrátí zpět.

Bez ní nefunguje žádný vztah, a proto věř nám, že budeme dělat vše, co je v našich silách, aby ses u nás cítil dobře. My důvěřujeme Tobě, že budeš zodpovědný k nám.

Buď upřímný a otevřený. Když máš nějaký problém, řekni to přímo tomu, koho se daný problém týká. Pomluvy nic nevyřeší.

Pamatuj, že společně tvoříme tým. Jsi součástí skupiny, kde na tebe všichni spoléhají. Tvůj přístup ovlivňuje všechny ostatní.

Nezapomínej, že se máš stále co učit, bez ohledu na to, jak dlouho tančíš, kolik zkušeností máš, či jak jsi starý. Pokora je totiž základní kámen růstu a zlepšování se.

Respektuj a uznávej silné stránky lidí okolo sebe. Respekt je u tanečníků jedna z nejpodstatnějších věcí vůbec, proto se snaž respektovat názory, myšlenky, a i postoje ostatních.

Nauč se žít přítomností, protože každý den, hodina, minuta se už nikdy nevrátí. Tak na to mysli, a všechno co děláš, dělej naplno.

Všechno, co se v přírodě přestane vyvíjet, dřív nebo později zanikne. Dej si proto čas a prostor na svůj vlastní rozvoj a zlepšení. pracuj na svém těle, ale i na svém myšlení.

Neboj se být jiný. Zvol jsi svou vlastní cestu, která bude v souladu s Tvým srdcem.

Máš pocit, že si budeme rozumět? Pošli přihlášku

PŘIHLÁŠKA