Základní informace
Datum Praha: 5.7.-9.7.2021 (Obchodní centrum Shopping Point Řepy, Makovského 1349/2B, Praha 6 – Řepy, 160 00)
Datum Plzeň: 12.7.-16.7.2021 (Obchodní centrum Atom, Sokolovská 1327/74, Plzeň Bolevec, 323 00)
Kapacita:  30 dětí, určeno pro tanečníky i netanečníky od 6 -14 let
Cena: 2690,- Kč

Program tábora
Děti si vyzkouší různé taneční styly. Mohou těšit na taneční styly jako je hip hop, dancehall, lockin a spousty dalších. Další náplní tábora budou samozřejmě hry a tvořivá činnost.Děti nemine ani výlet – místo bude upřesněno (příplatek 200,- Kč).
V ceně tábora je samozřejmě pedagogický dozor, profesionální lektoři, jídlo (oběd, 2x svačina) a pitný režim

Výlety
Pro děti je naplánován cca půldenní výlet – místo bude upřesněno. Za tento výlet je počítán příplatek 200,- Kč/osobu.

Stravování
Dětem bude zajištěno jídlo z nejbližší kvalitní restaurace. V ceně jsou také započítány svačiny – dopolední i odpolední a celodenní pitný režim.

Prostory
S dětmi budou využívány hlavně prostory TŠ B-Original – dva taneční sály, prostory recepce, šatny, wc, sprchy. V případě dobrého počasí budeme navštěvovat i dětské hřiště.

S sebou
Oblečení na tancování (tepláky, tričko, mikinu, čisté boty do sálu)
Oblečení na venkovní aktivity
Malé kapesné (např. na zmrzlinu)
Lahvičku na pití

Dokumenty, bez kterých nebude možné na tábor nastoupit
Nejpozději 14 dní před nástupem na tábor zasílejte kopie těchto dokumentů (zasílá se na email dokumenty@boriginal.cz ideálně ze stejného emailu, s kterým jste dělali registraci v klientské sekci, pokud jste členové):

  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (v době konání akce nesmí být posudek starší než 2 roky, pokud v posudku není platnost upravena jinak),
  • kopii platné kartičky zdravotní pojišťovny.

V den nástupu na tábor musí účastník odevzdat:

  • bezinfekčnost (ne starší než 1 den) – tento dokument NELZE zaslat elektronicky, MUSÍ být odevzdán až v den nástupu,
  • formulář o vyzvedávání dítěte z tábora jinou pověřenou osobou, budeli dítě vyzvedávat někdo jiný než jeho zákonný zástupce.

Pokud tyto dokumenty nebudou odevzdány a podepsány zákonným zástupcem, nemůže účastník nastoupit na tábor.

 

POZOR! V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České republice může Organizátor před začátkem tábora rozhodnout, že nástup účastníka na tábor dle předchozího bodu dále podmíní předložením testu (akceptovaného dle aktuálně platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky, např. antigenní test, PCR test) s negativním výsledkem na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 u  účastníka ne starší než 48 hodin od nástupu na tábor. Náklady s tím související hradí účastník. O uplatnění podmínky dle předchozí věty bude Organizátor účastníky informovat nejpozději týden před plánovaným začátkem tábora, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu účastníka, která je uvedena  v přihlášce na tábor.

Registrace členové TŠ B-Original zde

Registrace nečlenové zde

 

Storno podmínky:

V případě odhlášení od 11.6.2021 do 48 hod před začátkem akce nevracíme:

    • Zálohu 1.000,-Kč.

V případě odhlášení od 48 hod do dne začátku akce nevracíme:

    • 1.500,-Kč.

V případě odhlášení v den začátku tábora je storno 100 % – tj. organizátor nevrací žádnou část z celkové fakturační částky.

Organizátor si dále vyhrazuje právo tábor jednostranně zrušit, nebude-li v důsledku – v místě a čase – platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky přijatých v souvislosti s řešením epidemiologické situace COVID-19 možné, resp. povolené tábor uskutečnit. Cena za tábor bude v takovém případě vrácena do 14 dnů od posledního dne termínu, ve kterém se měl tábor konat.

7:30 – 8:30 Příchod dětí

8:30 Začátek programu

9:00 – 10:00 Taneční lekce

10:00 – 10:30 Svačina

10:30 – 12:00 Hry, tvoření

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 14:00 Odpočinek

14:00 – 15:00 Taneční lekce

15:00 – 15:30 Svačina

15:30 -16:30 Hry, tvoření

16:30 -17:00 Volný program a odchod dětí domů