Základní informace
Datum Praha: 5.7.-9.7.2021 (Obchodní centrum Shopping Point Řepy, Makovského 1349/2B, Praha 6 – Řepy, 160 00)
Datum Plzeň: 12.7.-16.7.2021 (Obchodní centrum Atom, Sokolovská 1327/74, Plzeň Bolevec, 323 00)
Kapacita:  30 dětí, určeno pro tanečníky i netanečníky od 6 -14 let
Cena: 2690,- Kč

Program tábora
Děti si vyzkouší různé taneční styly. Mohou těšit na taneční styly jako je hip hop, dancehall, lockin a spousty dalších. Další náplní tábora budou samozřejmě hry a tvořivá činnost.Děti nemine ani výlet – místo bude upřesněno (příplatek 200,- Kč).
V ceně tábora je samozřejmě pedagogický dozor, profesionální lektoři, jídlo (oběd, 2x svačina) a pitný režim

Výlety
Pro děti je naplánován cca půldenní výlet – místo bude upřesněno. Za tento výlet je počítán příplatek 200,- Kč/osobu.

Stravování
Dětem bude zajištěno jídlo z nejbližší kvalitní restaurace. V ceně jsou také započítány svačiny – dopolední i odpolední a celodenní pitný režim.

Prostory
S dětmi budou využívány hlavně prostory TŠ B-Original – dva taneční sály, prostory recepce, šatny, wc, sprchy. V případě dobrého počasí budeme navštěvovat i dětské hřiště.

S sebou
Oblečení na tancování (tepláky, tričko, mikinu, čisté boty do sálu)
Oblečení na venkovní aktivity
Malé kapesné (např. na zmrzlinu)
Lahvičku na pití
Bezinfekčnost
Přihlášku – podepsanou rodiči
Potvrzení od doktora
Kartičku pojištěnce – nebo její kopii

Informační schůzka s rodiči
Červen – o přesném datu schůzky budete informováni prostřednictvím e-mailu.

POZOR! V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České republice může Organizátor před začátkem tábora rozhodnout, že nástup účastníka na tábor dle předchozího bodu dále podmíní předložením testu (akceptovaného dle aktuálně platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky, např. antigenní test, PCR test) s negativním výsledkem na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 u  účastníka ne starší než 48 hodin od nástupu na tábor. Náklady s tím související hradí účastník. O uplatnění podmínky dle předchozí věty bude Organizátor účastníky informovat nejpozději týden před plánovaným začátkem tábora, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu účastníka, která je uvedena  v přihlášce na tábor.

Registrace členové TŠ B-Original zde

Registrace nečlenové zde

 

Storno podmínky:

V případě odhlášení od 11.6.2021 do 48 hod před začátkem akce nevracíme:

    • Zálohu 1.000,-Kč.

V případě odhlášení od 48 hod do dne začátku akce nevracíme:

    • 1.500,-Kč.

V případě odhlášení v den začátku tábora je storno 100 % – tj. organizátor nevrací žádnou část z celkové fakturační částky.

Organizátor si dále vyhrazuje právo tábor jednostranně zrušit, nebude-li v důsledku – v místě a čase – platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky přijatých v souvislosti s řešením epidemiologické situace COVID-19 možné, resp. povolené tábor uskutečnit. Cena za tábor bude v takovém případě vrácena do 14 dnů od posledního dne termínu, ve kterém se měl tábor konat.

7:30 – 8:30 Příchod dětí

8:30 Začátek programu

9:00 – 10:00 Taneční lekce

10:00 – 10:30 Svačina

10:30 – 12:00 Hry, tvoření

12:00 – 12:30 Oběd

12:30 – 14:00 Odpočinek

14:00 – 15:00 Taneční lekce

15:00 – 15:30 Svačina

15:30 -16:30 Hry, tvoření

16:30 -17:00 Volný program a odchod dětí domů