Skip to main content

DANCE KEMP 2024

Týden probíhající formou tanečního tábora. Dostatek zábavy a žádnou nudu slibuje celodenní program – taneční lekce a celotáborová hra. Kromě toho se můžou účastníci těšit na hřiště, bazén a spoustu dalších možností, které nabízí velké rekreační středisko RS Star Line Svor.

Starat se o vás budou lektoři, vedoucí a tanečníci Taneční školy B-Original.

Těšit se můžete na lekce street dance, konkrétně hip hop, lockin‘, poppin‘, house dance, krump. Chybět samozřejmě nebude ani souboj o to, kdo se stane vítězem v klasických táborových hrách a soutěžích. Tématem celotáborové je letos „Disney – animáci„. Speciální program je připraven i na každý večer 🙂

Parádní, nezapomenutelný a tak trochu jinak bláznivý týden, pro každého kdo má rád pohyb, hudbu a pořádnou zábavu!

Kde: Rekreační středisko RS Star Line Svor, Svor 8, 471 51
Mapa a spojení

Kdy:
4.8. – 10.8.2024

Pro koho je určen: Pro děti a mládež od 7 do 15 let.

Cena: 6.490,-
Úhrada nejpozději do 1.7.2024.

Cena zahrnuje: Ubytování na 6 dní, 5× denně strava + pitný režim (čaj,šťáva), po­platek OÚ (vzdušné), pedagogický dozor, zdravotník, lektoři tance.

Doprava: Vlastní, nebo autobus

Autobus:
z Prahy a zpět: 800 Kč, místo odjezdu a příjezdu: metro Nové Butovice Praha, ulice Bucharova

Příjezd na místo vlastní dopravou: 4.8. 2024 mezi 14:00h a 15:30 h (začínáme odpolední svačinou)
Odjezd autobusu z Prahy (metro Nové Butovice): 4.8.2024 v 11:30 hod.
Odjezd ze Svoru vlastní dopravou:
 10.8.2024 mezi 9.00h a 10.00h (končíme snídaní)
Odjezd autobusu ze Svoru: 10.8.2024 mezi 9.30h a 10.00h. Předpokládaný příjezd autobusů zpět do Prahy bude mezi 12.00 a 13.00

Doprava MHD:
Do obce SVOR jezdí přímá autobusová linka z Prahy-Nádraží Holešovice. Cílová zastávka SVOR,otočka.. zastávka je na znamení. (Po výstupu pokračujte rovně po směru jízdy autobusu). Na první křižovatce v obce však pokračujte stále rovně. Středisko uvidíte po pravé straně.)

Ubytování:
V Bungalovech a chatkách.

Nejpozději 14 dní před začátkem akce účastníci zašlou na email dokumenty@b-original.cz následující dokumenty:
A) ofocený průkaz zdravotní pojišťovny
B) potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na Dance kempu 2024

V den příjezdu účastníci předají:
C) prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší jeden den)
D) Účastníci ,kteří trvale užívají léky je předají na místě zdravotníkovi společně s lístkem,kde bude uvedeno jméno dítěte,název léku a dávkování.Lístek bude podepsán zákonným zástupcem.

Bez dokumentů A-C není nikdo způsobilý účasti na Dance kempu 2024!!!

POZOR! V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České republice může Organizátor před začátkem tábora Dance kemp rozhodnout, že nástup účastníka na tábor dle předchozího bodu dále podmíní předložením potvrzení o absolvování “OTN” (očkování-test-nemoc) – akceptovaného dle aktuálně platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky. Náklady s tím související hradí účastník. V případě uplatnění podmínky dle předchozí věty bude Organizátor účastníky informovat nejpozději 14 dní před plánovaným začátkem tábora, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu účastníka, která je uvedena  v přihlášce na tábor Dance kemp.

Maykl, Maťo, Gabča, Terka, Nini, Andy, Sandra, Charlotte, Téra, Naty, Kája,  Kubko, Tadeáš 2Tall Táďa, Lůca  a další…

Více o lektorech

Registrace členové TŠ B-Original zde

Registrace nečlenové zde

Po odeslání přihlášky Vám dorazí její kopie (souhrn) na emailovou adresu spolu s informacemi o platbě (faktura). Abychom mohli Vaší přihlášku považovat za platnou, je nutno uhradit zálohu 2000Kč, na účet č. 2501038954/2010 (variabilní symbol je číslo faktury), a to do 14 dnů od data odeslání přihlášky. Zbylou část je potřeba uhradit nejpozději do 1.7.2024 stejným způsobem.

Storno podmínky:

Splatnost je 1.7.2024.

V případě odhlášení od 2.7.2023 do 7 dní před začátkem prezence vlastní dopravou v místě akce nevracíme:

  1. Zálohu 2.000,-Kč
  2. Za volitelné položky – dopravu, tričko

V případě odhlášení od 7 dní do 24 hod před začátkem prezence vlastní dopravou v místě akce nevracíme:

  1. 3.000,-Kč
  2. Za volitelné položky – dopravu, tričko, speciální strava

V případě méně než 24 hod před začátkem prezence vlastní dopravou v místě akce je storno 100% – t.j. organizátor nevrací žádnou část z celkové fakturační částky.

 

Organizátor si dále vyhrazuje právo tábor jednostranně zrušit, nebude-li v důsledku – v místě a čase – platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky přijatých v souvislosti s řešením epidemiologické situace  možné resp. povolené tábor uskutečnit. Cena za tábor vyjma zálohové platby a všech volitelných položek bude účastníkům v takovém případě vrácena teprve poté, co budou Organizátorovi (provozovatelem areálu, ve kterém se měl tábor uskutečnit) vráceny veškeré zálohové platby (Organizátora) za zajištění ubytování a stravy v rámci tábora. Odchylně od první věty tohoto bodu může Organizátor rovněž rozhodnout o přesunutí tábora na termín pozdější, který jeho konání s ohledem na vývoj příslušných opatření již umožní. O rozhodnutí dle tohoto bodu bude Organizátor účastníky informovat  zprávou zaslanou na e-mailovou adresu účastníka, která je uvedena v přihlášce na tábor.

V případě, že účastník během tábora onemocní a nebude se ho moci dále účastnit, nevzniká mu nárok na vrácení uhrazené ceny tábora, resp. její části.