ORIGINAL SUMMER 2021

Streetdance meeting patřící mezi nejkvalitnější na území ČR, který nabízí TOP tanečníky a lektory z Česka i zahraničí.

Workshopy, battles, party a jam – každý den, po celý týden. K tomu příjemné prostředí, kryté stage, top lektoři, hudba a energie na maximum. Přinášejí nálož inspirace, vzdělání, tanečních zkušeností, motivace a skills. I pro tento ročník bude připraven doprovodný program během celého dne, se kterým jste byli maximálně spokojeni 🙂

Způsob jak spojit zábavu s hudbou a tancem, sdílet ji s přáteli a tanečníky, na jednom místě, po celý týden.

Kde: Rekreační středisko RS Star Line Svor, Svor 8, 471 51
Mapa a spojení

Kdy: 15.8.-21.8.2021

Pro koho je určen: Pro mládež (od 12let) a dospělé.
Program i workshopy jsou rozdělené podle věku a tanečních schopností.

Cena: 4.590,- + VIP lekce 600,- (2 x workshop s VIP lektorem) nebo 1000,- (4 x workshop s VIP lektorem)
Úhrada do 30.7.2021.

Cena zahrnuje: Ubytování na 6 dní, 5x denně strava + pitný režim (čaj,šťáva), pedagogický dozor, zdravotník, lektoři tance.

Příplatek za speciální stravu: Pokud si objednáte speciální stravu (vegetarián, vegán, bezlepková dieta a pod.), příplatek činí 360Kč/pobyt.

Doprava: Vlastní, nebo autobus

Autobus:
z Plzně a zpět: 800 Kč , místo odjezdu a příjezdu: Parkoviště u CAN Plzeň – Husova ul.
z Prahy a zpět: 650 Kč, místo odjezdu a příjezdu: metro Nové Butovice Praha, ulice Bucharova

Příjezd na místo vlastní dopravou: 15.8. 2021 mezi 10.30h a 13.00h (začínáme obědem)
Odjezd autobusu z Plzně (parkoviště u CAN): 15.8. 2021 v 8:00 hod.
Odjezd autobusu z Prahy (metro Nové Butovice): 15.8.2021 v 9:30 hod.

Odjezd zpět: 21.8.2021 mezi 9.30h a 10.30h (končíme snídaní)
Předpokládaný příjezd autobusů zpět do Prahy bude 12.00-12.30 a do Plzně ve 13.00-13:30.

Doprava MHD:
Do obce SVOR jezdí přímá autobusová linka z Prahy-Nádraží Holešovice. Cílová zastávka SVOR,otočka.. zastávka je na znamení. (Po výstupu pokračujte rovně po směru jízdy autobusu). Na první křižovatce v obce však pokračujte stále rovně. Středisko uvidíte po pravé straně.)

Ubytování:
V Bungalovech a chatkách.

Nejpozději 2 týdny před začátkem akce účastníci zašlou na email dokumenty@b-original.cz následující dokumenty:
A) ofocený průkaz zdravotní pojišťovny
B) potvrzení o zdravotní způsobilosti k účasti na Original Summeru 2021

V den příjezdu účastníci předají:
C) prohlášení o bezinfekčnosti (ne starší jeden den)
D) Účastníci ,kteří trvale užívají léky je předají na místě zdravotníkovi společně s lístkem,kde bude uvedeno jméno dítěte,název léku a dávkování. Lístek bude podepsán zákonným zástupcem.

Bez dokumentů A-C není nikdo způsobilý účasti na Original Summeru 2021!!!

POZOR! V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situace COVID-19 v České republice může Organizátor před začátkem Original Summeru rozhodnout, že nástup účastníka na tábor dle předchozího bodu dále podmíní předložením testu (akceptovaného dle aktuálně platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky, např. antigenní test, PCR test) s negativním výsledkem na přítomnost nákazy způsobující onemocnění COVID-19 u  účastníka, ne starším než 48 hodin od nástupu na tábor. Náklady s tím související hradí účastník. O uplatnění podmínky dle předchozí věty bude Organizátor účastníky informovat nejpozději týden před plánovaným začátkem tábora, a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu účastníka, která je uvedena  v přihlášce na tábor.

Registrace členové TŠ B-Original zde

Registrace nečlenové zde

Po odeslání přihlášky Vám dorazí její kopie (souhrn) na emailovou adresu spolu s informacemi o platbě (faktura). Abychom mohli Vaší přihlášku považovat za platnou, je nutno uhradit zálohu 1500Kč, na účet č. 2501038954/2010 (variabilní symbol je číslo faktury), a to do 14 dnů od data odeslání přihlášky. Zbylou část je potřeba uhradit nejpozději do 30.7.2021 stejným způsobem.

Storno podmínky:

Splatnost je 30.7.2021. 

V případě odhlášení od 30.6.2021 do 48 hod před odjezdem nevracíme:

  1. Zálohu 1.500,-Kč
  2. Za volitelné položky – dopravu, tričko

V případě odhlášení od 48 hod před odjezdem nevracíme:

  1. 2.000,-Kč
  2. Za volitelné položky – dopravu, tričko, VIP lekce, speciální strava

V případě odhlášení v den odjezdu je storno 100%.

Organizátor si dále vyhrazuje právo tábor jednostranně zrušit, nebude-li v důsledku – v místě a čase – platných a účinných opatření orgánů veřejné správy České republiky přijatých v souvislosti s řešením epidemiologické situace COVID-19 možné resp. povolené tábor uskutečnit. Cena za tábor vyjma zálohové platby a všech volitelných položek bude účastníkům v takovém případě vrácena teprve poté, co budou Organizátorovi (provozovatelem areálu, ve kterém se měl tábor uskutečnit) vráceny veškeré zálohové platby (Organizátora) za zajištění ubytování a stravy v rámci tábora. Odchylně od první věty tohoto bodu může Organizátor rovněž rozhodnout o přesunutí tábora na termín pozdější, který jeho konání s ohledem na vývoj příslušných opatření již umožní. O rozhodnutí dle tohoto bodu bude Organizátor účastníky informovat  zprávou zaslanou na e-mailovou adresu účastníka, která je uvedena v přihlášce na tábor.

V případě, že účastník během tábora onemocní a nebude se ho moci dále účastnit, nevzniká mu nárok na vrácení uhrazené ceny tábora, resp. její části.

Wahe ”WAHE” Akopjan

Wahe je ikona streetdancového undergroundového a freestylového tancování v ČR.

Narodil se 25.07.1983 v Abovjanu, ve státu Arménie, kde žil do svých 10 let. V roce 1993 se přestěhoval do České Rebubliky. Tančí celý svůj život. Začínal s Arménským folklorem, později v 11 letech, poznal Hip-Hopovou hudbu a zamiloval se do ní… Urban stylez se věnuje od 14 let. Během té doby se stal tanečníkem a lektorem více než jednoho stylu..

WAHE

,,Hudba je obecně moje vášeň, takže jsem se snažil učit a tančit styly, kde jsem cítil hudbu nejvíce… Baví mě Hip hop, funky a soul tance, jako Popping, Locking, House Dance, B-Boying a mnoho dalších stylů, které se vyvinuly s hudbou. Miluji improvizovat v těchto stylech – buď na jevišti v divadle nebo jen v klubech.

Hudba je klíčem a já se snažím otevírat dveře. Byl jsem požehnán a pracoval a učil se od těch nejlepších mentorů a choreografů. Tyto zkušenosti mě inspirovali a tlačili se ponořit hlouběji do tance obecně. Jsem skromný student tanečního umění a pohybu. Snažím se předávat dál, co jsem se dozvěděl prostřednictvím učení a organizování akcí / džemy. ,,

JOSEPH GO (FRA)


Joseph je celosvětově uznávaným tanečníkem, který se vyznačuje velmi osobitým stylem Hip Hopu mixujícím africký tanec a funk techniky. Joseph je také specialistou v New Jack Swingu, jehož sám dále rozvíjel. Původně Joseph působil ve skupině Sanrancune, nicméně taktéž vynikal v KAFIG company. Od roku 2003 spolupracoval na projektu O`trip House, který mu dále pomohl šířit jeho unikátní styl. V roce 2012 založil společně s Jančou J. společný projekt The One Connection. Joseph je výborný pedagog s dlouholetými zkušenosti v Hip Hopu a House Dance, porotce celosvětových akcí (včetně Juste Debout) a choreograf pro Neneh Cherry, Sasian Supa Crew, Mafia Trece, Cappadona Wu Tang Clan a další.

MATI Nowak (PL)


Mati Nowak je skvělý tanečník a organizátor jednoho z největších a nejprestižnějších dancehallových akcí v Polsku i v Evropě, který má název WICKED. V roce 2010 Mati vyhrál a v letech 2015 a 2016 obhájit titul Dancehall King (DNA Contest, Polsko). Je součástí skupin Monsta Unit a Hold On Nuh, jednoho z nejlepších dancehall týmů v Polsku a nedávno se dokonce stal součástí jednoho z nejznámějších jamajských týmů Sopreme Blazzaz. Mateuzs je organizátor, porotce, lektor a výherce několika polských národních, ale i dalších mezinárodních akcí, workshopů a kempů. Dlouhé roky trénuje pod vedením nejlepších tanečníků z celého světa. Tanec je pro něj život. Každý den trénuje a vzdělává jak sebe, tak své studenty jak v samotném tanci, tak i kultuře a všeobecném tanečním backgroundu.

Andrej ”ANDYBOJ” Urysiak (SK/CZ)


Andy pochází z Popradu na Slovensku a jeho první kontakt s tancem byl ve dvanácti letech, přestože hudbu miloval už od malička. Rapové trio Run DMC a jejich klip “It’s like that” Andyho nasměroval na cestu Bboyingu. V roce 2000 se stává členem taneční skupiny Trend Poprad, kde se nadále věnuje Bboyingu. V roce 2003 spoluzakládá Bboy crew Outbreak (OBC). Original Outbreak Crew už spolu momentálně nevystupuje, ale její členové stále aktivně působí a reprezentují uskupení na taneční scéně. Na přelomu roku 2005/6 se Andy přestěhoval do Prahy a stal se lektorem v BDS Academy. V roce 2006 se kromě Bboyingu začíná věnovat i jiným stylům tance, jako je Hip Hop Freestyle, House a okrajově i Funk styles. V roce 2009 spoluzakládá Rythm of soul (ROS). ROS je crew zaměřená převážně na House Dance, složená z tanečníků z různých tanečních skupin, kteří se spojili z prostého důvodu a to šířit lásku k tanci a housové hudbě. V posledních letech nabíral Andy know-how od mnohých zahraničních lektorů (Henry Link, Rabah Mahfoufi, Hiro Suzuki, Shannon Witch Way Sha, Dedson, Marjory Smart, Ejoe Willson, Sekou…). Andy se stále snaží vzdělávat jako tanečník i lektor a reprezentovat na taneční scéně. Má za sebou již celou řadu komerčních akcí a přehlídek (např. Adidas, Alpine Pro, Converse, Dickies, Nike, Reebok, Reserved a mnoho dalších) a nespočet vyhraných battlů.

Michal ”MICHAL NINJA” Černý (CZ)


Michal je profesionální tanečník působící v Praze věnující se zejména komerčnímu Hip Hopu, Contemporary a Vogue, nicméně prošel si výukou mnoha dalších stylů především Street Dance. Tyto styly zároveň vyučuje po celém světě (New York, London, Taipei, Moskva, Petrohrad, Bukurešť, Bratislava, Praha). V Čechách se účastnil různých tanečních, divadelních a televizních projektů (Česká Miss, Česko hledá Superstar, cena Anděl). Michal absolvoval roční intenzivní výuku v americkém Broadway Dance Center v New Yorku (2013-2014). Michal byl dokonce tanečníkem ve francouzském muzikálu Romeo a Julie, který měl tour v Asii v letech 2016-2018.

Nikola ”NIKA” Lehocká (SK)


Nika pochází z Východního Slovenska a již od svých šesti let tancovala na základní umělecké škole v Spišské Nové Vsi. Od jedenácti let tancovala v taneční skupině BDSk, kde byla do té doby, než neodešla studovat na vysokou školu do Bratislavy. Má vystudovanou Fakultu tělesné výchovy a sportu – obor trenér tance. V dětství a juniorském věku se účastnila soutěží pod slovenskou organizací IDO, kde dvakrát získala titul mistryně Slovenska v kategorii sólo ženy a několikrát titul mistra SR v choreografii. V posledních letech působí jako porotce těchto soutěží IDO. Je vítězkou několika tanečních battles a čím dál tím více i jejich porotkyní. Je velmi žádanou choreografkou a lektorkou. Byla součástí různých televizních projektů, módních přehlídek, koncertů. Nika je zakladatelkou taneční školy Neytiri a již třetí rok tancuje pro známou zpěvačku Daru Rolins. Zároveň spolupracuje s dalšími zpěváky – Sima Hegerova, či Majk Spirit.

MAMSON (FRA)

Patrik “CARLOS” Kejík (CZ)


Lektoři BO: Maťo, Maykl, Klárka, Ajdam, Naty, Téra, Kája, Kubko, 2Tall  a další. …

Více o lektorech BO