Youth is the Future

[CZ]
Youth is the Future je taneční projekt věnovaný dětem, mládeži a jejich rodičům. Program nabídne řadu workshopů, diskusí a představení věnovaných hip-hopové kultuře a jejím 4 prvkům (Breaking, DJing, MCing, Graffiti).

Tato akce umožňuje přeshraniční sdílení znalostí a zvyšuje povědomí o kulturní rozmanitosti účastníků ze zemí V4 a z celého světa.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů Mezinárodního visegrádského fondu.
The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund.

 

[EN]
Youth is the Future is a dance project dedicated to kids, youth under 18 years and their parents. Program will offer a variety of workshops, discussions and performances dedicated to hip-hop culture and its 4 elements (Breaking, DJing, MCing, Graffiti).

The event allows for cross-border sharing of knowledge and is strengthening the awareness of cultural diversity of participants form V4 countries and around the globe.

WHEN: 23.7 – 25.7.2020
WHERE: 
Banská Bystrica, Slovakia
WEBSITE: Youth is the future official website

The project is a joint effort of 5 partners from V4 countries / Projekt je společným úsilím 5 partnerů ze zemí V4 :

MG & MK, s.r.o (Project Coordinator, Slovakia)
Mladí sú budúcnosť, n.o. (Slovakia)
Taneční škola B-Original, z.s. (Czech Republic)
Szolnok Breakdance and Extreme Sport Association (Hungary)
Catch The Flava Sp. z o.o (Poland)