Za míň to nejde, víc dát můžeš (a tím pomůžeš!)

Přihlášení do kurzů na 2.pololetí probíhá zde

Primární myšlenkou této akce není poskytnout slevu na naše služby (za kvalitou a hodnotou našich lekcí si stojíme), ale pomoci tanečníkům a rodičům tak, aby je tyto výdaje v době často napjatých rodinných rozpočtů tolik finančně nezatěžovaly. Uvědomujeme si, že každý se teď nachází v odlišné finanční situaci, a právě s tímto faktem naše myšlenka pracuje. Chceme Vám dát spíše důvod najít sílu a chuť s tancováním v BO nadále pokračovat/začít i možná proto, aby za rok či dva stále bylo “kam chodit” (nebo aby se za rok či dva stále mohlo říct “chodím do BO”)

Podmínky akce “Za míň to nejde, víc dát můžeš (a tím pomůžeš!)” dále jen “akce”:

  • Akce “Za míň to nejde, víc dát můžeš” platí pouze na druhé pololetí šk. roku 20/21, t.j. od 1.2.2021 do 30.6.2021.
  • Registraci do kurzů na 2.pololetí je možné provést od 4.1.2021 nejpozději do 20.1.2021. Úhrada kurzu musí být provedena nejpozději do 20.1.2021 (nejzašší termín pro připsání částky na účet je 22.1.2021). Po tomto datu již nebude možné nárokovat ceny dle podmínek této akce.
  • Registrace bude možná i po 20.1.2021, avšak za standardních podmínek dle finančního a organizačního řádu TŠ B-Original.
  • Akce platí pouze při úhradě do uvedeného data, jinak akce neplatí/zaniká
  • Akce se vztahuje jak na prezenční výuku, tak na online lekce.
  • V případě omezení počtu lidí na lekcích (prezenční výuka) můžou být lekce zkráceny tak, aby bylo možné v rámci časových možností uspokojit co největší počet našich členů.
  • Přechod z prezenční na online výuku, zkrácení lekcí či jiná omezení na základě “vyšší moci” nezakládají nárok na vrácení peněz, či uplatnění jakékoliv další slevy.
  • V rámci této akce není ani možné vracení členských příspěvků z důvodů dlouhodobé

TŠ B-Original si vyhrazuje právo při nízkém počtu registrovaných účastníků kurzy sloučit.

Jak to funguje:

Po registraci do kurzů na 2.pololetí dorazí na Váš email potvrzení registrace se souhrnem a platebními údaji. A teď POZOR!!!!

Je možné uhradit nižší částku, než jaká je standardní cena kurzu, avšak nikoli nižší, než je stanovené minimum dle podmínek akce (dále jen minimální částka).

Po připsání částky na náš účet bude Vaše faktura interně upravena dle přijaté platby a zaúčtována jako úplně uhrazená.

Minimální výše členských příspěvků pro všechny členy (obě pobočky) v rámci akce Za míň to nejde, víc dát můžeš (a tím pomůžeš)”

2×1,5hod/týden: 2.990,- Kč

2x1hod/týden: 2.490,-Kč

1×1,5/1hod/týden: 2.000,-Kč

Příklad:

Anička Nováková chodí do kurzu JVK mírně pokročilí Hajčes 2x týdně 1,5h. Cena kurzu činí dle klasických podmínek 4.990,-Kč, tzn., že členovi/zákonnému zástupci přijde faktura na tuto částku. V rámci akce “Uhraď, kolik můžeš” zaplatí rodič za Aničku libovolnou částku, ta nesmí být však nižší než 2.990,-Kč(min. částka za celý kurz na 2.pol.), tzn., může poslat na účet částku od 2.990,-Kč a výš, kolik může:-)

Rodinná sleva

Na tuto akci se neuplatňují standardní podmínky pro rodinnou slevu. První dva členové uhradí libovolnou částku vyšší než stanovené minimum (viz výše) a třetí člen rodiny má kurzovné zdarma. Případný další člen rodiny hradí opět libovolnou částku vyšší než je stanovené minimum.

V případě zájmu o více než jeden kurz zůstává v platnosti doplatek v částce 2.000 Kč/pololetí.